RAVAS- plastics waste 01

VÅGAR TILL LAGERTRUCKAR

Uppgradera trucken till en mobil arbetsstation med inbyggd våg. Genom att ha våg direkt på trucken kan flera moment utföras på plats och undika omvägar över stationära vågar. Ravas vågsystem är byggda med precision och lång erfarenhet av att kunna väga noggrant på truckar av olika modeller och fabrikat. Vågsystemet kan användas i en rad olika sammanhan som dosering, inventering, orderplockning och även kopplas mot VMS system.