service-1440x250-tiny

Filkonvertering

För mycket att göra? Låt oss hjälpa dig med filkonverteringen. Skicka dina modeller till support@sitech-sverige.com.

Följande info behöver vi vid filkonvertering

– Företagsnamn
– Maskin(ägare av maskin)
– Projektnamn:(Nytt = Viket namn? / Bef.=Vilket?
– System: (Nya=EarthWorks / Gamla=GCS900)
– Koordinatsystem
– Vad vill ni ha bifogat? Ytan = xml, Linjer = dxf, dwg, geo, lin

Ska dessas laddas upp till maskinen direkt via internet? Tala om för oss vilken maskin, kund samt telefonnummer maskinisten har.

Trimble Earthworks

Trimble GCS900