USE-THIS-Materialhandtering_Quarrycoach_1440_x_250_web

VÅG TILL LAGERTRUCK

Alla fabrikat av elektriska palltruckar och orderplocktruckar kan utrustas med vågen RPW EL. Gaffelkonstruktion på trucken blir mekaniskt modifierade i syfte att montera vågkomponenterna med endast 5 mm extra höjd på gaffeln. Viktindikatorn visar vikten på gafflarna och kan kommunicera med en truckdator eller lagerhanteringssystem om så önskas. Varje last som lyft vägs direkt.

MER INFORMATION

Beskrivning av våg till låglyftare
Konstruktionen av vågsystemet består av två delar. Ramen byggs stabilt och tät i botten för att göra det möjligt att montera lastgivare och att dra kablar. Det är viktigt att allt sitter skyddat från yttre påverkan för att fungera i den tuffa miljön som truckarna ofta befinner sig i. Gaffelskon, där lasten ligger på, sitter fastmonterad i lastgivarna vilket gör att konstruktionen inte har några rörliga delar. Detta garanterar hög funktionalitet och lång livslängd på vågsystemet. Indikatorn och kringutrustning är monterade på så sätt att de möjliggör en bra avläsning och samtidigt inte stör hanteringen av trucken.

Förhindra plockfel
För kontroll av inkommande varor under tiden för lossning lastbilar, för att förhindra fel i orderplockning, för att bestämma fraktvikter och för att förhindra överlast av lastbilar.

RPW-EL dubbelvåg för orderplocktruckar med långa gafflar
RPW-EL dubbelvåg är avsedd för plocktruckar med dubbel gaffellängd för att lyfta två pallar samtidigt och plocka på två order i en körning genom lagret. För att förhindra plockfel vägs var och en av de två lastpallarna separat. Detta gör att WMS kan kontrollera vikten på varje orderrad och förhindra felplock men också för att kontrollera att rätt artiklar har lagts till rätt pall. De två viktindikatorerna kommunicerar med WMS. WMS kontrollerar om den faktiska vikten av den artikel som lagts på pallen motsvarar den teoretiska vikten på artikeln i orderraden. Om vikten inte stämmer överens signaleras ett felplock och operatören uppmanas att rätta till det. Detta gör att fel kan korrigeras där det kostar minst: vid plockplatsen.

Exakt till 100 gram
Dubbelvågen på plocktruckar har en noggrannhet på 100 gram, tack vare den patenterade FlexiBolt lösningen som absorberar momentkrafter som påverkar gafflarna . Denna teknik säkerställer att kraften från lasten överförs direkt till lastcellerna utan att påverkas av mekaniken och kan därför mätas med hög noggrannhet.

RPW-ST

Alla fabrikat av elektriska palltruckar och orderplocktruckar kan utrustas med vågen RPW EL. Gaffelkonstruktion på trucken blir mekaniskt modifierade i syfte att montera vågkomponenterna med endast 5 mm extra höjd på gaffeln. Viktindikatorn visar vikten på gafflarna och kan kommunicera med en truckdator eller lagerhanteringssystem om så önskas. Varje last som lyft vägs direkt. Beskrivning av våg till låglyftare Konstruktionen av vågsystemet består av två delar. Ramen byggs stabilt och tät i botten för att göra det möjligt att montera lastgivare och att dra kablar. Det är viktigt att allt sitter skyddat från yttre påverkan för att fungera i den tuffa miljön som truckarna ofta befinner sig i. Gaffelskon, där lasten ligger på, sitter fastmonterad i lastgivarna vilket gör att konstruktionen inte har några rörliga delar. Detta garanterar hög funktionalitet och lång livslängd på vågsystemet. Indikatorn och kringutrustning är monterade på så sätt att de möjliggör en bra avläsning och samtidigt inte stör hanteringen av trucken.

Förhindra plockfel För kontroll av inkommande varor under tiden för lossning lastbilar, för att förhindra fel i orderplockning, för att bestämma fraktvikter och för att förhindra överlast av lastbilar.

RPW-EL dubbelvåg för orderplocktruckar med långa gafflar
RPW-EL dubbelvåg är avsedd för plocktruckar med dubbel gaffellängd för att lyfta två pallar samtidigt och plocka på två order i en körning genom lagret. För att förhindra plockfel vägs var och en av de två lastpallarna separat. Detta gör att WMS kan kontrollera vikten på varje orderrad och förhindra felplock men också för att kontrollera att rätt artiklar har lagts till rätt pall. De två viktindikatorerna kommunicerar med WMS. WMS kontrollerar om den faktiska vikten av den artikel som lagts på pallen motsvarar den teoretiska vikten på artikeln i orderraden. Om vikten inte stämmer överens signaleras ett felplock och operatören uppmanas att rätta till det. Detta gör att fel kan korrigeras där det kostar minst: vid plockplatsen.

Exakt till 100 gram
Dubbelvågen på plocktruckar har en noggrannhet på 100 gram, tack vare den patenterade FlexiBolt lösningen som absorberar momentkrafter som påverkar gafflarna . Denna teknik säkerställer att kraften från lasten överförs direkt till lastcellerna utan att påverkas av mekaniken och kan därför mätas med hög noggrannhet.