cropped-Machine-Control-3D-Excavator-orange1

GCS900 3D - GRÄVMASKIN

Trimble GCS900 Grade Control System med dubbla GPS-antenner kan installeras på alla typer av grävmaskiner med standardbalk och kan användas för alla typer av byggprojekt.

Trimble GCS900 Single GPS-system är konstruerat av samma komponenter och har samma egenskaper som med dubbla GPS-system.

Trimble GCS900 maskinstyrningssystem med Universal Total Station och aktiv prisma för användning i områden där det är dålig eller ingen satellittäckning.

MER INFORMATION

TRIMBLE GCS900 GRADE CONTROL SYSTEM MED DUBBLA GPS

Trimble GCS900 Grade Control System med dubbla GPS antenner kan installeras på alla typer av grävmaskiner med standardbalk eller flera/VA bom och kan användas för alla typer av byggprojekt. Systemet använder två GPS-mottagare och vinkelsensorer med inbyggt gyroskop för att mäta den exakta 3D-positionen av spetsen på skoveln av grävmaskinen.

Systemet består av tre komponenter – GPS-antenner – CB460 dator/video och radio/VRS modem. De enskilda komponenterna är lätta att plocka isär och i sin tur gör detta att systemet blir mindre känsligt för stöld och vandalism, då delarna kan monteras/demonteras på mindre än 10 minuter. Systemet är samtidigt utformat för att klara krävande uppgifter och hårda tag.

Den dubbla GPS-antennens konfiguration räknar ut den exakta positionen och orienterar maskinen för ett snabbt utförande med maximal precision. Med den exakta 3D-positionen på skopan så styr systemet föraren så att hen snabbt kan utföra komplexa uppdrag och gräver därmed rätt redan första gången.

Systemet passar perfekt på grävmaskiner med tiltskopa och möjliggör att forma diken och slänter där grävmaskin gräver i en sluttning som inte är vinkelrät mot bommen.

GCS systemet kan byggas ut med en undervattenskit som kan vara nedsänkt i upp till 20 meters djup. Detta gör att GCS900 är perfekt för grävmaskiner som utför undervattensarbeten såsom muddring, kustskydd och hamnkonstruktion.

CB460 datorn beräknar positionen för bladspetsen och jämför dessa beräkningar med den önskade utformningen. Detta i kombination med lightbars som guidar operatören, ger en snabb och exakt schaktning, även vid svåra uppgifter som t.ex. utgrävning av flottan etc.

Med Trimble GCS900 dubbla GPS monterat på skapas avsevärt förbättring avseende produktivitet och lönsamhet.

Alla system levereras med GPS-antenner med Glonass, och kan få korrigeringsdata via en lokal basstation eller VRS modem kopplat till referensnät som exempel VRSNow/Swepos

Arbetsuppdrag:

 • Vägar och motorvägar
 • Stora markprojekt – dammar, återvinning etc.
 • Deponeringsanläggningar och soptippar
 • Avloppsarbeten
 • Restaurering
 • Golfbanor
 • Järnvägsarbeten

Egenskaper och fördelar:

 • Dela konstruktionsdata med lantmätaren och andra maskiner med Trimble GCS system
 • Betydande besparingar i maskintimmar / bränsle
 • Snabbare avslut med optimalt resultat
 • Färre fel
 • Mer exakt, mer konsekvent arbete
 • Utföra mer komplicerade uppdrag

3D GRÄVMASKIN – SINGLE GPS

Trimble GCS900 Single GPS-system är konstruerat av samma komponenter och har samma egenskaper som med dubbla GPS-system. Systemet arbetar med samma precision som Dual GPS-systemet, dock skall positionen “låsas” varje gång maskinen flyttas genom att vrida maskinen 90 grader.

Arbetsuppdrag:

 • Vägar och motorvägar
 • Stora markprojekt – dammar, återvinning etc.
 • Deponeringsanläggningar och soptippar
 • Avloppsnät
 • Restaurering
 • Golfbanor
 • Järnvägsarbeten
 • Skydd av kuster

Egenskaper och fördelar:

 • Dela konstruktionsdata med lantmätaren och andra maskiner med Trimble GCS system
 • Betydande besparingar i maskintimmar / bränsle
 • Snabbare avslut med optimalt resultat
 • Färre fel
 • Mer exakt, mer konsekvent arbete
 • Utföra mer komplicerade och komplexa uppdrag

3D GRÄVEMASKIN – ATS / UNIVERSAL TOTALSTATION

Trimble GCS900 maskinstyrningssystem med Universal Total Station och aktiv prisma för användning i områden där det är låg eller ingen satellittäckning.

Trimble SPS930 och SPS730 Universal Total Station innehåller en totalstation, en olicensierad radiolänk och en aktiv prisma monterad på grävmaskinen. Totalstationen använder en aktiv prismateknik för att på ett tillförlitligt sätt låsa på och följa prisman. Denna unika funktion eliminerar falska lock-ons och säkerställer att rätt maskin bibehålls.

Den har också inbyggd “Sök intelligens” för att snabbt söka och hitta prismat om anslutningen går förlorad. Den höga uppdateringsfrekvensen på 20 Hz, låg latens, synkroniserad avståndsmätning gör systemet idealiskt för komplexa uppdrag där det finns efterfrågan på hög noggrannhet.

En Trimble GCS900 på en grävmaskin med Trimble SPS930 och SPS730 Universal Total Station är perfekt för entreprenörer som är i behov av flexibilitet i arbetet. Du skall kunna flytta från plats till plats, arbeta i trånga utrymmen, eller utföra arbeten med hög precision. Du kan enkelt utföra arbete där GPS inte kan användas på grund av låg satellittäckning, t. ex. i stadsområden, områden med träd eller på platser med många fasta hinder såsom broar.

När du använder Trimble GCS900 med Trimble SPS930 och SPS730 Universal Total Station på en grävmaskin ger det dig en möjlighet att avsevärt förbättra din produktivitet och lönsamhet.

Typiska uppdrag:

 • Grävning på offentliga platser
 • Grävning under broar, i tunnlar eller platser med låg satellittäckning
 • Vägar och motorvägar
 • Stora markprojekt – dammar, återvinning etc.
 • Restaurering
 • Deponeringsanläggningar och soptippar
 • Golfbanor
 • Järnvägsarbeten

Egenskaper och fördelar:

 • Dela konstruktionsdata med lantmätaren och andra maskiner med Trimble GCS system
 • Betydande besparingar i maskintimmar / bränsle
 • Dela konstruktionsdata med lantmätaren och andra maskiner med Trimble GCS system
 • Betydande besparingar i maskintimmar / bränsle
 • Snabbare avslut med optimalt resultat
 • Färre fel
 • Mer exakt, mer konsekvent arbete
 • Utföra mer komplicerade och komplexa uppdrag