USE-THIS-Materialhandtering_Quarrycoach_1440_x_250_web

Lastindikator RCS

Enkel kontrollvägning

En trycksensor installeras i lyfthydrauliken med hjälp av en T-koppling. Indikatorn i hytten översätter mätningen till en viktindikering av lasten på gafflarna. RCS har en begränsad noggrannhet, med ett möjligt fel på högst 2% av lyftkapacitet på trucken. Systemet är avsett för enkel kontrollvägning t.ex. kontroll av inkommande gods och för att undvika överlast av lastbilar, hyllställ eller trucken i sig.