RAVAS- plastics waste 01

RAVAS ERGO SAXLYFTVÅG 3200

VÄG PÅ ERGONOMISK HÖJD

Ergo Scissor Lift-3200 är en saxlyft (finns med manuell eller elektrisk lyft) med inbyggd våg. Vågen visar vikter upp till 500 kg i steg om 500 gr och växlar automatiskt till 1 kg för belastningar upp till 1.000 kg. 3200-indikatorn kan roteras framåt när operatören står bredvid gafflarna. Systemets egenskaper gör den mycket lämplig för olika typer av plocktillämpningar.

Som tillval kan saxlyftsvågen levereras OIML-godkänd (Krönt) för kommersiella transaktioner: detta gör att du kan fakturera din kund efter vikt. Ett annat alternativ är att ha den utrustad med en inbyggd skrivare, eller dataöverföring via Bluetooth eller WiFi, för kvalitetskontrollsyften.

MER INFORMATION 

UPPKOPPLAD: RAVAS WeightsApp

3200-indikatorn har ett Bluetooth 4.0-chip på kortet. Om du laddar ner vår gratis WeightsApp från Google Play eller App Store kan du ansluta din smarta telefon eller surfplatta till RAVAS-vågen, registrera vikten i en Excel-fil på din enhet, lägga till all extra information du vill spara och e- skicka den resulterande datafilen till din organisation för behandling.