A1_I_P_Topp-picture-1440-250_2

BANDVÅG

Bandvågar används allt från att tillsätta kryddor på chips, till att väga ut järnmalm till fartyg, från 7 kg/h till 12 000 t/h.
SIEMENS bandvågar finns som reglerande, in/utlastning, satsvis in/utvägning av alla typer av fasta material.

SIEMENS har vågar med inbyggd display, vågar med PLC, vågmodul och display, allt från 4” Touchskärm och uppåt.Alla större Protokoll finns för implementering i överordnade system t ex ProfiBus, ProfiNet, ModBus mfl.

Hjälpmedel som lyft till kontrollvikter mm finns Framtaget för bandvågar.

Kontakta oss idag för hjälp med Er bandvåg