Connected-Quarry-Main-image

INSIGHTHQ

InsightHQ – kraftfull webbrapportering.

InsightHQ är ett rapporteringssystem för en täkt där du kan följa produktionen via en webb inloggning på datorn eller direkt i din läsplatta eller telefon. Anläggningens produktion, tillgänglighet och prestanda visas i nära realtid med tydliga rapporter och instrumentpaneler för utvinning, processen och utlastningen.
InsightHQ ger en överblick av produktionen och möjlighet att åtgärda eventuella fel, optimera produktiviteten, tillgänglighet och prestanda i realtid.

InsightHQ ger tillgång till uppdaterade rapporter, med summor för varje kund, produkt och maskin. För att visa förändringar och se trender, kan du justera rapporter för antingen skift, dag, vecka, månad eller år.

MER INFORMATION

Med LOADRITE du kan se och förstå anläggningens produktivitet och direkt agera när du direkt ute i produktionen kan se vilka åtgärder som förbättrar produktiviteten utan att behöva åka till kontoret eller vänta till slutet av dagen för att få informationen.

Snapshot
Samla all din data runt produktivitet och prestanda lätt överskådligt i din mobila enhet. Du kan anpassa rapporterna efter dina behöv och lägga till de maskiner som är viktiga i din täktverksamhet. Snapshot är ett kraftfullt verktyg för att ha uppdaterad information och kunna agera direkt ute i produktionen.

Equipment Management – Följ dina maskiner
Följ dina hjullastare, grävmaskiner, kross och sorterverk och tipptruckar för att se och förstå effektiviteten, plats och körsträckor, produktivitet och produktiv produktion av mobil och fast utrustning är.

Site & Product Management – få en överblick av anläggningen och produkter
Spåra produktion när den rör sig genom din verksamhet från utvinning genom processen till utlastning. Med InsightHQ får du även full kontroll på lagerhållningen av anläggningens olika produkter. Man kan se driftstopp och göra åtgärder som minskar driftskostnaderna.
InsightHQ gör det lätt att förstå produktiv tid, förseningar och produktion nivå, vilket gör att du kan stätta dina mål och följa upp dem i varje del av din produktion.

Datahantering
InsightHQ är en datakälla för din “Connected Quarry” med möjlighet att enkelt visa och kontrollera din data. InsightHQ kan även visa ett flöde av rådata direkt från din LOADRITE våg. InsightHQ kan synkronisera datalistor med dina LOADRITE vågar, så att du kan behålla en enda källa för stamdata och ökad dataintegritet. Med tillgång till InsightHQ via webbläsaren kan du dela med dig av informationen flera nivåer med kunder eller personal utan att behöva installera programvara.