Haul-truck-on-haul-road_LR_1440x250_acf_cropped

DUMPER ÖVERVAKNING

H2250

Att räkna och registrera lastbilscykler och körsträckor på dumprar en omständlig uppgift som ofta harstora fel och få förare som uppskattar att göra. Transportledare välkomnar åtgärder som tar bort arbetsbelastningen från truckförarna och som tillåter dem att fokusera på säker och produktiv material förflyttning. För administratörer, kan tolkningen och anpassning av pappersbaserade avräkningar vara en komplicerad och frustrerande aktivitet.

MER INFORMATION

Med nya LOADRITE H2250 övervakningssystem för dumprar från Trimble, minskar arbetsbelastningen för truckförare, transportledare och administratörer. Med H2250 på alla dina tipptruckar samlas och sparas all produktivitets data automatiskt, vilket sparar tid och frustration som man får med en manuell hantering och ersätter det med exakta produktionssiffror som presenteras i tydliga grafiska rapporter.

H2250 erbjuder nära realtid rapportering av truckens produktions och processövervakning, vilket ger ökad produktivitet och kapar kostnader. Trimble LOADRITE H2250 tipptrucks system finns nu hos utvalda LOADRITE auktoriserade distributörer över hela världen.

Uppmuntra förarna, bli ett team
Med hjälp av data från H2250 kan arbetsledare uppmuntra förarna att prestera mer. Att ha en mätning och automatiserings verktyg i hytten hjälper till att minimera växelverkan mellan förare och maskinist och undviker pappersbaserade lasträkning av tipptruckens förare.

Realtids data och analysverktygen kan visas på storbilds skärm i personalrummet eller annan plats där alla kan ta del av produktionen vilket ger en tydlig återkoppling till alla som jobbar på anläggningen om hur det går och det leder ofta till ett samförstånd varför man gör förbättringsåtgärder.

Fatta välgrundade beslut
Att ha rätt data, under skiftet, på din dator eller mobil enhet hjälper ledningen att fatta välgrundade beslut runt truckarnas processförbättringar. Chefer och operatörer kan sänka transportkostnaderna genom att optimera last, minska cykeltider och undvika tomgångstid och stödja säker logistik.

Produktivitet rapportering
Använder ni papper och penna för att räkna vändor eller uppskatta produktionsvolymer? Med H2250 kan man byta papper och penna mot noggranna produktionssiffror som presenteras i tydliga grafer som är lätta att förstå. Det gör det också enklare att dela informationen med personal för att skapa medvetenhet och delaktighet den dagliga driften. Rapporterna visar materialflödet och belyser saker som dåligt byggda vägar och ineffektiva material förflyttningar