cropped-Orange-SITECH-5-Machine-Montage
Trimble GCS900 Grade Control System är ett lutnings- och höjdkontrollsystem speciellt utformat för väghyvlar. Det mycket flexibla GCS-systemet använder sig av olika typer av sensorer, för bästa resultat. Systemet beräknar och kontrollerar den önskade rotationsvinkeln till höger och vänster. Den motsatta sidan kan enkelt styras för hand. Trimble – för högsta precision.