cropped-Machine-Control-3D-Milling-orange

TRIMBLE ROADWORKS

FÖR EFFEKTIVA OCH EXAKTA BELÄGGNINGSARBETEN
Trimble® Roadworks, ett maskinstyrningssystem i 2D för asfaltläggare, är idealiskt för projekt där det finns krav på en specifik tjocklek på beläggningen.

Systemet bygger på ultraljud (sonic tracer) där sensorerna inte kommer i kontakt med ytan, vilket ger en större flexibilitet och bättre kontroll
över utläggningen och det färdiga resultatet. Snabba upp utläggningsarbetet samtidigt som du får en jämnare yta och minskade materialkostnader.

MER INFORMATION

VIKTIGA FUNKTIONER
Trimble Roadworks kan använda en yta, ett mätsnöre eller ett tvärfall som referens vilket gör systemet till en perfekt, billigare lösning för vägar som har jämnats till eller
frästs med hjälp av Trimbles 3D-system för asfaltläggare.

Yta som referens
Följer ytor med en mycket bättre noggrannhet utan att behöva komma i kontakt med ytan fysiskt. Trimble Roadworks medelvärdesbalk använder sonic tracers av typen
ST220 för att beräkna ett medelvärde för ojämnheter i referensytan som till exempel stenar, brunnar eller skovlar. Resultatet blir en jämnare övergång mot tidigare utlagda
asfaltslager och/eller kantstenar, och en jämnare, mer exakt beläggning.

Mätsnöre som referens
ST220 sonic tracer kan konfigureras för att använda ett mätsnöre som referenslinje för att styra asfaltläggaren. I det här läget mäter sonic tracern alla maskinens rörelser
i sidled i förhållande till mätsnöret. När sonic tracerns mittlinje rör sig bort från mätsnöret varnar kontrollenheten och ger dig information om hur du ska köra för att korrigera.

Lutningssensor som referens
Trimble Roadworks kan också använda vinkelsensorn Trimble AS200 som referens för önskat tvärfall på vägen. Sensorn är utformad specifikt för asfaltläggare och behöver sällan kalibreras om.
Den kan lägga ut tvärfall på upp till 0.05% jämnt och exakt.