LL300_1440x250

PLANLASER LL300N

LL300N – Vår populäraste planlaser i ny tappning med ny inglasad överdel

MER INFORMATION

Tillbehör som ingår till LL300N

Handmottagare HR450 inklusive batterier
Hållare
Uppladdningsbara batterier
Laddare
Mätnoggrannhet1,3: < ± 15 arc seconds, < ± 2,2 mm/30m
Rotation: 600 1/min.
Räckvidd1: (diameter) 400 m
Lasertyp: röd diodlaser 635 nm
Lasereffekt: <3,4mW, laserklass 2; t <0,25 sec

Självavvägningsområde: typ. ± 8 % (ca. ± 4,8°)
Avvägningstid: typ. 30 sek.
Avvägningsindikering: LED blinkar
Stråldiameter1: ca 8 mm vid apparaten
Strömförsörjning: 4 x 1,5 V batterier typ D (LR 20)
Driftstemperatur: – 20° C … + 50° C
Lager temperatur: – 20° C … + 70° C
Stativanslutningar:
5/8“ horisontellt och vertikalt
Vikt: 2,7 kg
Lågspänningsindikering: batteriindikeringen blinkar/lyser
Lågspänningsfrånkoppling: Apparaten slår från fullständigt
1) vid 21° Celsius
2) vid optimala atmosfäriska