cropped-Contruction-Tools-orange1

LASER HV301

HV301 är en helautomatisk laser för horisontell, vertikal och vinkelarbeten. Självnivellerande i både vertikalt och horisontellt läge , synligt laserljus, scanning och lodfunktion samt manuell lutningsinställning.

MER INFORMATION

Tillbehör som ingår till HV301

Laddbara batterier
Laddare
Väggfäste
Magnetmåltavla
Fjärrkontroll RC601

Mätnoggrannhet1,3: ≤ ± 1 mm/10m
Rotation: 4 hastigheter;
typ. 10/80/200/600 1/min.
Räckvidd1,2: ca 100 m radie med detektor
Lasertyp: röd diodlaser 635 nm
Lasereffekt: <5 mW, laserklass 3R
Självavvägningsområde: typ. ± 5°
Avvägningstid: typ. 30 sek.
Avvägningsindikering: LED; lasern blinkar
Stråldiameter1: ca 5mm vid apparaten
Strömförsörjning: 4 x 1,5 V batterier typ D (LR 20)
Driftstemperatur: – 5° C … + 50° C
Lagertemperatur: – 20° C … + 70 ° C
Stativanslutningar: 5/8″ horisontellt och vertikalt
Vikt: 2,7 kg
Lågspänningsindikering: batteriindikeringen blinkar/lyser
Lågspänningsfrånkoppling: Apparaten slår från fullständigt
1) vid 21° Celsius
2) vid optimala atmosfäriska förutsättningar
3) längs axlarna