cropped-Contruction-Tools-orange1

LASER HV101

Spectra Precision laser HV101 har funktionen helautomatisk självnivellering i både horisontalt och vertikalt läge. Den har en synlig stråle och scanfunktion som passar bäst vid interiörarbeten. Med mottagare HR320 kan lasern även användas utomhus och över längre avstånd.

MER INFORMATION

Tillbehör som ingår till HV101

Handmottagare HR320 inklusive batterier
Hållare
Alkaliska batterier
Fjärrkontroll RC601

Mätnoggrannhet1,3: ± 1 mm/10 m; 20 arc sec
Rotation: 3 hastigheter; typ. 50/200/600 min-1.
Räckvidd1: ca 150 m radie med detektor
Lasertyp: röd diodlaser 635 nm
Lasereffekt: <5 mW, laserklass 3R
Självavvägningsområde: typ. ± 8 % (ca. ± 4,8°)
Avvägningstid: typ. 30 sek.
Avvägningsindikering: LED blinkar
Stråldiameter1: ca 5 mm vid apparaten
Fjärrkontrollens räckvidd: upp till 30m
Strömförsörjning: 2 x 1,5 V batterier typ D (LR 20)
Driftstid1: alkali: 50 h; NiMH: 45 h
Driftstemperatur: – 5°C … + 45°C
Lager temperatur: – 20°C … + 70°C
Stativanslutningar: 5/8“ horisontellt och vertikalt
Damm- och vattenskyddad: IP54
Vikt: 1,5 kg
Lågspänningsindikering: batteriindikeringen blinkar/lyser
Lågspänningsfrånkoppling: Apparaten slår från fullständigt
1) vid 21° Celsius
2) vid optimala