banner_background_1440x200

Kundcase - Mätkonsult Exact

Johan Classon med kollegor, mätkonsulter på Exact halverade arbetstiden med Trimbles utrustning!

Teamet påbörjade mätarbetet med en premiumutrustning där GPS-täckningen fick problem. De gick då över till en mer traditionell och tidskrävande metod. I ett pågående projekt valde de sedan att prova Trimbles utrustning i skarpt läge för att se om den klarade den tuffa terrängen. Detta gav resultat och sparade teamet en hel del tid. Läs mer nedan om vem mätkonsulten Johan Classon är och varför han och hans kollegor valde att byta till Trimbles utrustning mitt i ett pågående projekt. 

MER INFORMATION

Att byta utrustning mitt i ett projekt som här under mätarbetet på en 4 km ny sträckning på riksväg 27 i en svår terräng är inte ultimat. Men att gå över till Trimbles mätutrustning visade sig vara helrätt. Halverad arbetstid och också halverad utrustning att förflytta är en vinst både för mätkonsulterna och uppdragsgivaren. Utrustningen visade sig vara i toppklass även i den här typen av terräng. 

Pratstund med Johan Classon från Team Exact

Vi på SITECH fick möjlighet att träffat Johan Classon, Mätkonsult på företaget Exact som finns över hela Sverige. Vi ville fråga honom lite om projektet utmed riksväg 27 och också höra lite om hans egen väg in i yrket.

Johan själv hittar vi i Linköping där han bor. Johan är en tekniskt kunnig kille som gärna mäter och provar ny utrustning. Han började sin bana som praktikant hos Exact under sin utbildning och fortsatte därefter även som anställd. Han trivdes väldigt bra med värderingarna på arbetsplatsen och de kunniga kollegorna. Idag mäter han inom sitt specialområde anläggning (gräv och infrastruktur) på företaget.

Under 10 år hade han tidigare verkat inom ljudteknik och då tillsammans med artister ute på turne. Det finns likheter med den här tidigare karriären och nutidens passion för mätning. Johan säger; ”Man måste hela tiden vara öppen för ny teknik för att nå bästa resultat och kvalitet”. Detsamma gällde tidigare när han reste runt på kvällar och helger och hanterade alla möjliga tekniska utmaningar. 

För en tid sedan åkte Johan och hans kollegor ut på uppdrag för PEAB Infra Syd där de utanför Ronneby (Blekinge) startade upp mätningar på ett område. Inför en 4 km ny sträckning av riksväg 27 som i framtiden skall gå runt ett samhälle som heter Backaryd istället för att gå igenom samhället. Mätarbetet utfördes i ett område där det bara var skog, höjdskillnader och relativt svårmätt enligt Johan. Mätkonsulterna finns först på plats när det skall anläggas en väg för att sätta ut diverse olika fastighetsgränser och förbereda för avverkning. “Det gäller att man håller sig på rätt sida om fastighetsgränsen och inte avverkar någon annans skog”, säger Johan. Ett sådant här uppdrag innebär att man fysiskt rör sig några gånger utmed den uppgivna sträckan för att få alla punkterna på rätt plats. Mätkonsulterna började sina mätningar på det traditionella sättet eftersom de inte fick full GPS-täckning. Att mäta sig fram på det sättet var inte ultimat för terrängen då de behövde fri sikt mellan punkter. Här stod de i ett område som var både kuperat, bergigt och kurvigt. I en sådan applicering kan det exempelvis bli vinkelfel som enkelt förklarat betyder att norr pekar inte längre mot norr. “Vi har väldigt bra rutin på egenkontroll så fel upptäcks men det är en väldigt tidskrävande metod”, säger Johan. 

Ett tips internt var att de skulle testa Trimbles utrustning (SPS986) och se hur den klarade den svåra terrängen. Att byta utrustning mitt i ett projekt är inte ultimat men de ville hitta en bättre lösning då de insåg hur tidskonsumerande mätarbetet var inledningsvis. SITECH kontaktades och fick höra om problematiken i uppdraget och tyckte att det var intressant att låta teamet prova Trimbles demoutrustning i ett sådant skarpt läge. Johan som gärna provar ny teknik var positiv till tanken. Uppstarten av den nya utrustningen upplevdes som väldigt smidig. “Att få över filer var logisk och att komma igång med handenheten (Trimble TSC5) tog ingen tid alls”, säger Johan. Dels halverade teamet mätutrustningen vilket gjorde rörelsen utmed sträckningen blev enklare. Istället för en hel ryggsäck så hade de nu en pinne med mätutrustning. Den tidigare tidskrävande mätmetoden med fri sikt, och mäta bakåt mot utgångspunkter kunde läggas åt sidan. Med den nya utrustning fick de GPS-täckning och då behövdes inga utgångspunkter. Man kontrollerar när man startar upp sedan är det bara att köra enligt Johan. Det behövs inga fria siktlinjer för GPSens skull heller. Det uppskattades att arbetet utfördes minst dubbelt så snabbt med den nya demoutrustningen från Trimble, säger Johan. Win, win för alla parter. Utrustningen är inte starkare än dess svagaste länk. I det här fallet var det täckningen för GPS:en som var avgörande. I testet upplevde teamet att de kunde göra hela momentet med GPS genom utrustning från Trimble. Johan säger att Trimbles egenutvecklade format TmrX är en viktig del för att få till teckningen med GPS:en i de svåraste terrängerna. Hela teamet på plats som tillsammans provat många olika utrustningar och är överens om att GPS-täckning och precision är riktigt bra när man använder sig av Trimbles mätutrustning. 

Bildtext: Här ser vi Zigge som var med Johan under 3 veckor och tyckte det var ett väldigt roligt jobb och miljö med många intressanta pinnar.  I bakgrunden delar av svårmätt terräng. 

Johan avslutar med att säga: “Det som jag tar med mig från det här testet är hur viktigt det är med GPS-täckning och att Trimbles metod är oslagbar. Det var just det som räddade oss i det här projektet”. 

Företaget Exact är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster som finns i stora delar av Europa. De har hög kompetens inom mätning och samlar in exakt den data som kunden behöver. 

Vill du läsa om utrustningen som Johan Classon testat? Klicka på länkarna nedan. 

Trimble TSC5 Controller
Trimble SPS986 GNSS Smart Antenn